Non-commercial Animation

Project Description

Film zdobył Wyróżnienie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w kategorii film i multimedia w konkursie O!ZNAKI pracy 2017.

Aplikacja to artystyczna wypowiedź dotycząca realiów współczesnej pracy, gdzie technologia zastępuje człowieka.

Tekst i animacja: Joanna Jóźwicka

muzyka: Teresa Jóźwicka

Application is the artistic expression that mentions the present-day work world, where technology replaces a man.

 

 

Animacja Ogniki została nominowana do Grand Prix w krakowskim Screen&Sound Fest 2016!

OPIS

Animacja Ogniki inspirowana pismami polskiej mistyczki siostry Faustyny Kowalskiej odnosi się do sporządzonego przez nią opisu czyśćca.
„W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. (…) Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę. ‚ (św. siostra Faustyna Kowalska, Dzienniczek, zeszyt I, 20)

 

In a moment I was was in a misty place full of fire in which there was a great crowd of suffering souls. They were praying frevently, but to no avail, for themselves; only we can come to their aid. (…) I saw Our Lady visiting the souls in Purgatory. The souls call her ‚The Star Of The Sea’. She brings them refreshment’.
sister Faustine Kowalska, Diary, Notebook I, 20
The animation was inspired by the Diary of polish saint sister Faustine. The animation refers to her description of the Purgatory.

 

Animacji Gołębie przyznano Wyróżnienie w kategorii OFF&GO! podczas Wielkiego Finału O!PLA 2016! 

OPIS

Gołębie opuszczają Gołębiarza. Gołębie wdają się w taniec z zagrożeniem i zostają ranne. Gołębie uciekają na pustynię i tam odnajdują Gołębiarza.

Title: The Doves

Prize: O!PLA Award

category: OFF&GO! 2016

The doves leave the Host. The doves dances with the danger and get hurt. The doves run away to the desert where they find the Host again.

 

 

Animacji Danse macabre przyznano Wyróżnienie za wizualizację w krakowskim Screen & Sound Fest 2015!

OPIS

Wizualizacja wykonana została do utworu Adriana Konarskiego Soaring Dreams. Przechodzące w siebie postacie płyną
w czasie tworząc senną wizję surrealistycznego tańca kontekstów.

Title: Danse Macabre

Prize: Screen & Sound Fest 2015

category: animation

This visualization was made to illustrate the music of Adrian Konarski Soaring Dreams. Characters appearing from white stains are dancing around various contexts.

Project Details

  • 20 September 2013